Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden bij het boeken van een afspraak en NO-SHOW policy

Wanneer u een afspraak boekt bij Jenn’Salon gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Mijn tijd is waardevol en die van jouw ongetwijfeld ook. Als je te laat komt verlies je deze tijd en zal de behandeling korter zijn.
 • Afspraken kunnen 24u voordien kosteloos geannuleerd te worden indien mogelijk
 • Annulaties gebeuren enkel telefonisch op het nummer 0485/111 428
  (berichtjes, DM, via facebook, instagram of andere kanalen worden niet aanvaard, daar deze vaak laattijdig worden opgemerkt door mezelf wanneer ik bezig ben met een klant)
 • Bij niet of laattijdige annulatie wordt een no-show vergoeding aangerekend, dit bedraagt de helft (50%)  van de geplande behandeling.
 • De No-Show vergoeding dient betaald te worden vóór het maken van een nieuwe afspraak
 • Indien dit meermaals gebeurd, kan ik weigeren verdere afspraken in te plannen in de toekomst
 • Wanneer je meer dan 15min te laat komt, is het niet meer mogelijk om jou behandeling te laten doorgaan, zonder dat dit mijn planning met andere in gedrang brengt. Ook dan zal de No-Show vergoeding worden aangerekend.

 

1. Contract

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten van Jenn’Salon die u vind via onze website www.Jennsalon.be . Waar u Producten als consument koopt (dat wil zeggen voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop of ander gebruik in het kader van het bedrijfsleven) , worden uw wettelijke rechten niet beïnvloed.

1.1 Elke door u opgegeven order vormt slechts een aanbod van u om de door u geselecteerde Producten te kopen. Bij het plaatsen van een bestelling is er een verplichting voor u te betalen, maar wij stellen ons niet verplicht deze producten te leveren. Wanneer wij uw bestelling ontvangen, sturen wij u een e-mail , die bevestigt dat wij uw bestelling hebben ontvangen en / of de details van uw bestelling opgeven (inclusief de toepasselijke kosten). Deze e-mails bevestigen alleen de details van uw bestelling en het feit dat uw bestelling is ontvangen. Zij omvatten geen acceptatie van uw bestelling.

1.2 Een contract tussen u en ons wordt alleen gevormd wanneer wij  uw bestelling uitdrukkelijk schriftelijk accepteren of  de bestelde Producten aan u verzenden . Elk contract zal alleen betrekking hebben op de producten die we hebben geaccepteerd. Wij zijn niet verplicht om producten te leveren tot aanvaarding. Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door ons in onze absolute discretie.

 

2. Uw status

Bij het plaatsen van een bestelling bij ons garandeert u dat u gemachtigd bent en / of gerechtigd bent om juridisch bindende contracten met ons te sluiten en dat u daarmee geen wet of verplichting voor derden verbindt. Als u een individu bent, vertegenwoordigt u en bevestigt u dat u minimaal 18 jaar bent en dat u de Producten in strikte overeenstemming houdt met alle richtlijnen en andere door ons uitgegeven vereisten (inclusief eventuele vermeldingen op onze Site) en (als Van toepassing) alle gebruiksvoorschriften of voorwaarden die door de Productfabrikant zijn gespecificeerd.

 

3. Onze status

Schoonheidssalon Jenn’Salon, Rivierstraat 44, 9270 Laarne

Email: Info@jennsalon.be

BTWnummer: BE0872.212.023

Mobiel nummer: 0485/111 428

 

4. Beschrijving van het product en prijs

4.1 We hebben redelijke zorg genomen om alle producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Er kunnen echter kleine variaties in de beschrijving optreden.

4.2De prijs van producten zal van tijd tot tijd op onze website worden vermeld, behalve in geval van duidelijke fout. Onze prijzen op de site zijn incl. BTW, maar exclusief verzendkosten, die worden toegevoegd aan het totaalbedrag dat verschuldigd is in overeenstemming met onze af te leveren leveringskosten van tijd tot tijd.

4.3 Prijzen zijn te allen tijde te wijzigen, maar de volgende wijzigingen hebben geen invloed op geaccepteerde orders.

4.4 Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten die op onze site zijn vermeld, onjuist zijn geprijsd. Wij zullen normaal gesproken prijzen controleren in het kader van onze verzendprocedures, zodat de juiste prijs van een product lager is dan onze aangegeven prijs, zullen we het lagere bedrag aanrekenen bij het verzenden van het product naar u. Als de juiste prijs van een product hoger is dan de prijs die op onze website staat, zullen wij naar eigen goeddunken contact opnemen met instructies voordat u het product verzendt of uw bestelling weigert en u hiervan verwittigt.

4.5 Wij zijn niet verplicht het Product aan u te verschaffen tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs na acceptatie, indien de prijsfout duidelijk is en / of redelijkerwijs kan worden herkend als een foutprijs.

 

5. Betaling

Betaling voor alle producten dient te geschieden via een creditcard of een betaalpas, PayPal of via een van de andere betalingsopties die zijn opgegeven op onze site. Wij zijn gerechtigd de levering te onthouden en / of de overeenkomst te annuleren als we geen volledige betaling van u in gefinancierde fondsen ontvangen. Wij zullen uw creditcard of betaalpas niet oprekenen totdat we uw bestelling hebben verzonden, maar u moet ervan bewust zijn dat onze betalingsverlener de benodigde middelen zal toekennen op het moment dat u uw bestelling plaatst, zodat de toewijzing tegen uw huidige kredietlimiet kan rekenen , Ondanks het feit dat de fondsen nog niet zijn afgetrokken.

 

6. Beschikbaarheid en levering

6.1 Uw bestelling wordt zonder onnodige vertraging en op elke door ons bevestigde leveringsdatum of, indien geen leveringsdatum is gespecificeerd, binnen 30 dagen na aanvaarding van uw bestelling vervuld. Levering wordt gedaan aan het leveringsadres dat is opgegeven bij het indienen van uw bestelling.

6.2 Indien de levering vertraagd is zullen wij u op de hoogte stellen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade die u heeft geleden door een redelijke of onvermijdelijke vertraging bij de levering, behalve als wij niet binnen de genoemde leveringsperioden leveren, zullen wij u de betaalde Aankoopprijs op aanvraag. Als de levering niet bij uw gekozen leveringsadres kan worden gemaakt, wordt u zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

6.3 Indien u de aflevering van uw bestelling weigert om redenen uit hoofde van de Verordeningen inzake consumentencontracten (Informatie, annulering en aanvullende kosten) 2013 (‘Reglementen’) of u niet ontvangt, omdat u uw contract heeft ingetrokken in het kader van de Verordeningen, zullen wij terugbetalen of Herken u om eventuele door u betaalde bedragen of debiteer u van uw creditcard voor de Producten in overeenstemming met clausule 10 hieronder.

6.4 Bij aflevering van uw bestelling kan u worden gevraagd om te tekenen voor de ontvangen producten. Als het pakket niet in goede staat lijkt te zijn, weigert u dan de levering. Als u de inhoud van de bezorging niet kunt controleren, zorg er dan voor dat u het pakket ‘ongemarkeerd’ inschrijft.

 

7. Consumentenrechten

7.1 Waar u contracteert als consument, is elk contract onderhevig aan uw annuleringsrechten zoals uiteengezet in deze clausule.

7.2 In het geval dat u van gedachten verandert en uw bestelling wilt annuleren en een terugbetaling krijgt:

 1. A) Contacteer ons zo snel mogelijk en retourneren de producten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Zorg ervoor dat het binnen 14 dagen van ontvangst is (anders reserveren wij rechten niet terug te betalen) en dat de producten ongebruikte, ongeopende en in de originele verpakking zijn.
 2. B) De opzeggingstermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u (of iemand die u heeft aangewezen) de laatste van de Producten ontvangt;
 3. C) Als u besluit om uw bestelling te annuleren en het al door u naar ons is verzonden, zullen we het eerst moeten ontvangen voordat u met de teruggave gaat. Gelieve 30 dagen voor dit te laten gebeuren.
 4. D) Sommige banken heffen kosten voor het verzenden van betalingen naar het buitenland in hun eigen valuta. Houd er rekening mee dat bij terugbetaling we het bedrag dat we voor producten ontvangen hebben, niet kunnen terugbetalen, en niet op de bankkosten.
 5. E) Indien de bestelling verloren is gegaan, laat 30 werkdagen toe voordat u het verlies verklaart en de restitutie hiervoor eist. Wij verzenden bestellingen door BPOST / DPD / DHL / UPS die ons op de hoogte hebben gesteld dat het in sommige gevallen zo lang kan duren. We kunnen de restitutie doorgaan als het over die periode is.

7.3 Om het recht om te annuleren uit te oefenen, dient u ons te informeren over uw beslissing om het contract te annuleren met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). Voor deze doeleinden zijn onze contactgegevens:
Telefoon +32.485111428 , email: Info@jennsalon.be

7.4 Indien u binnen de bovengenoemde perioden annuleert, ontvangt u een terugbetaling van de betaalde prijs voor de Producten in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid, zoals vermeld in clausule 10 hieronder, mits u voldoet aan enige andere toepasselijke voorwaarden.

 

8. Risico en titel

De Producten zijn op uw risico vanaf het moment dat u (of iemand die door u is benoemd) de Producten ontvangt. Eigendom van de Producten zal pas doorgeven aan ons als we volledige betaling ontvangen van alle verschuldigde bedragen ten aanzien van de Producten, inclusief alle bezorgkosten.

 

9. Retourneren en terugbetalingen

9.1 Als u als Consument optreedt en uw rechten van annulering onder de Reglement heeft uitgeoefend, maar Producten heeft ontvangen in verband met het Contract, dan:

 1. A) zal de Producten terugsturen of overhandigen aan ons zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop u uw opzegging van het Contract aan ons doorgegeven heeft – de genoemde termijn is vervuld indien u Stuur de Producten terug voordat de periode van 14 dagen is verstreken;
 2. B) de directe kosten moeten dragen om de Producten te retourneren. Als de Producten normaal niet per post worden verzonden, moet u de directe kosten dragen om de Producten te retourneren. Naar schatting zullen we ongeveer 25,00 euro kosten om de producten per koerier te retourneren.
 3. C) moet de Producten redelijk voorzichtig houden terwijl zij in uw bezit zijn. U bent aansprakelijk voor een verminderde waarde van de Producten die voortvloeien uit de verwerking van de Producten anders dan vereist om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen.

9.2 Indien u het Contract in overeenstemming met uw annuleringsrechten in het kader van de Verordeningen annuleert, vergoeden wij alle betalingen die u ontvangen heeft, inclusief de kosten van bezorging (behalve de extra kosten die ontstaan als u een soort levering anders dan het minst dure type koos Van standaard levering aangeboden door ons). Wij zullen de vergoeding zonder onnodige vertraging doen en uiterlijk

 1. a) 14 dagen na de dag van ontvangst van de geleverde Producten, of
  b) (indien eerder) 14 dagen na de dag dat u bewijs levert dat u teruggestuurd bent de producten. Wij kunnen de vergoeding inhouden tot we de Producten terug hebben ontvangen of u heeft bewijs geleverd dat u de Producten heeft verzonden, naargelang het vroegst is.

9.3 Wanneer u om een andere reden een product naar ons retourneert (bijv. Omdat u beweert dat het Product defect is), en of u een Consument bent of niet, dan zullen we het geretourneerde product onderzoeken en u van uw terugbetaling via e-mail informeren Binnen een redelijke termijn. Wij verwerken meestal de restitutie zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen na de dag dat wij u per e-mail bevestigen dat u recht had op een terugbetaling voor het defecte Product. Producten die door u zijn teruggegeven door een gebrek zullen volledig worden terugbetaald als we het gebrek hebben geverifieerd, inclusief een terugbetaling van de bezorgkosten voor het verzenden van het artikel naar u en de redelijke kosten die u heeft gemaakt om het artikel voor ons te betalen met de meeste kosten -Efficiënte route redelijk beschikbaar. U gaat ermee akkoord om alle producten te retourneren op basis van eersteklas opgenomen bezorging om de tracking van alle artikelen te waarborgen. Dit recht is beperkt tot 30 dagen vanaf de datum waarop u uw product koopt. Na 30 dagen heeft u geen wettelijke aanspraak op volledige terugbetaling als uw item een fout ontstaat.

9.4 Wanneer u een retour (en) aan ons geeft, gaat u akkoord met het door ons opgegeven retourproces.

9.5 Wij zullen elk van u ontvangen geld terugbetalen met dezelfde methode die oorspronkelijk door u wordt gebruikt om voor uw aankoop te betalen, tenzij u uitdrukkelijk anders overtuigt. U betaalt geen vergoeding als gevolg van de vergoeding, maar we kunnen een aftrek uit de vergoeding voor waardevermindering van de geleverde Producten indien het verlies het gevolg is van de verwerking van de Producten anders dan vereist om hun aard, kenmerken te bepalen En functie.

9.6 Terugbetalingen worden uitgevoerd door onze betalingsverwerker en terwijl we ervoor zorgen dat de restituties worden betaald volgens de bovengenoemde tijden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen buiten onze controle.

 

10. Onze aansprakelijkheid

10.1 Wij hebben een wettelijke plicht om producten te leveren die voldoen aan de voorwaarden van het contract.

10.2 De volgende bepalingen vermelden onze volledige financiële aansprakelijkheid (met inbegrip van aansprakelijkheid voor de handelingen of nalatigheden van onze medewerkers, functionarissen, agenten, leveranciers of aannemers) aan u met betrekking tot (a) eventuele schending van deze verkoopvoorwaarden of de voorwaarden van Enig contract, (b) enig gebruik dat u heeft gemaakt of doorverkocht van producten of van een product dat een van de Producten bevat en / of (c) een vertegenwoordiging, verklaring of onrechtmatige daad of nalatigheid, waaronder nalatigheid die voortvloeit uit of in verband met Elk contract

10.3 Niets in deze voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken a) voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, b) krachtens artikel 2, lid 3, van de Consumer Protection Act 1987, c) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling, Of (d) voor een aangelegenheid waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken of te beperken.

10.4 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door het statuut of het gemenereg worden onderworpen, zijn, voor zover dit wettelijk toegestaan is, uitgesloten van het contract. Om twijfel te vermijden, wordt geen poging aangewend om (i) de voorwaarden te beperken die zijn geformuleerd door artikel 12 van de Wet op de Verkoop van Goederen 1979, of (ii) enige voorwaarden die zijn geformuleerd voor de bescherming van Consumenten die niet onder de wet zijn uitgesloten.

10.5 Behoudens clausules 10.3 en 10.4 zijn wij niet verantwoordelijk voor (i) indirecte verliezen die optreden als een bijwerking of indirect gevolg van het hoofdverlies of schade, waaronder maar niet beperkt tot verlies van inkomsten of inkomsten, verlies van zaken, verlies Van winst of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management- of kantoortijd; In ieder geval, hoe dan ook, welke voortvloeien uit of door schade veroorzaakt (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, of (ii) voor eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw misbruik van de Producten of uw naleving van de door ons verstrekte richtlijnen of voorschriften , Met inbegrip van (zonder beperking) eventuele aanbevolen pre-tests of patch tests voordat u de Producten gebruikt

10.6 Onder voorbehoud van clausules 10.2-10.5 hierboven, zijn onze totale aansprakelijkheid in contract, schending (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichting), wanvoorstelling, restitutie of anderszins, die voortvloeien uit de uitvoering of het overwogen prestatie van het Contract, beperkt tot het Contract Prijs (inclusief eventuele bezorgkosten).

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop